dokumenty

MIKRO Ubezpieczenia

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_52NgxAuSAAtQ__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_52NgxAuSAAtQ__column-1", "")

Slideshow: Ubezpieczenia na Poczcie

Box: UBEZPIECZENIE URZĄDZEŃ DOMOWYCH OD PRZEPIĘĆ

UBEZPIECZENIE URZĄDZEŃ DOMOWYCH OD PRZEPIĘĆ

Jak działa ubezpieczenie?

Podczas opłacania rachunku za prąd w placówce pocztowej, Klienci Poczty Polskiej mogą ubezpieczyć swoje urządzenia domowe od przepięć za 4 zł na okres 60 dni. W przypadku wystąpienia szkody, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości do 5 000 zł.

Korzyści i zalety
ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena - składka 4 zł za 60 dni ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysoka suma ubezpieczenia - wysokość odszkodowania nawet do 5 000 zł
 • Proste zasady - brak wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Information: Ubezpieczenia na poczcie - UBEZPIECZENIE URZĄDZEŃ DOMOWYCH OD PRZEPIĘĆ

Jakie urządzenia domowe są chronione?

Ochroną ubezpieczeniową objęte są:

 • sprzęty gospodarstwa domowego, np.: lodówki, kuchenki, pralki, miksery, kuchenki mikrofalowe, odkurzacze, żelazka, suszarki do włosów,
 • sprzęt audiowizualny i elektroniczny, np.: telewizory, komputery, telefony komórkowe, tablety.

Czym jest przepięcie?

Jest to nagły i krótkotrwały wzrost napięcia w liniach energetycznych.

Każde urządzenie elektryczne funkcjonuje dobrze tylko wtedy, kiedy jest zasilane prądem o napięciu określonym przez producenta. Zbyt duża wartość napięcia to ryzyko poważnego uszkodzenia, a nawet całkowitego zniszczenia urządzenia.

Przepięcia powodowane są m.in. przez:

 • wyładowania atmosferyczne - uderzenie pioruna bezpośrednio w linie energetyczne, ale również w ich pobliżu,
 • wyłączanie i ponowne włączenie dostaw prądu.

Box: Ubezpieczenia na Poczcie - Bezpieczny gaz

Bezpieczny gaz

Jak działa ubezpieczenie?

Podczas opłacania rachunku za gaz w placówce pocztowej, Klienci indywidualni Poczty Polskiej, mogą ubezpieczyć się na wypadek śmierci oraz śmierci członków swojej rodziny wskutek nieszczęśliwego wypadku wywołanego wybuchem gazu lub zatruciem tlenkiem węgla za 4 zł na okres 60 dni. W przypadku szkody z ubezpieczenia wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50 000 zł.

Korzyści i zalety
ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena – składka 4 zł za 60 dni ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysoka suma ubezpieczenia
 • Proste zasady – brak umownych wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Information: Ubezpieczenia na Poczcie - Bezpieczny gaz

Jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem?

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć Ubezpieczonego lub Współubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku wywołanego wybuchem gazu lub zatruciem tlenkiem węgla.

Kto jest objęty ochroną?

 • Ubezpieczony – osoba, która przystąpiła do ubezpieczenia i opłaciła składkę ubezpieczeniową.
 • Współubezpieczony – członek rodziny Ubezpieczonego: małżonek, rodzic, dziecko oraz rodzic małżonka Ubezpieczonego.

Box: Ubezpieczenia na Poczcie - Bezpieczne prace rolnicze

Bezpieczne prace rolnicze

Jak działa ubezpieczenie?

Podczas dokonywania wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników w placówce pocztowej, Klienci indywidualni Poczty Polskiej mogą ubezpieczyć się na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku objętego ubezpieczeniem za 4 zł na okres 90 dni.  W przypadku wystąpienia szkody objętej zakresem ubezpieczenia wypłacane jest odszkodowanie w wysokości 50 000 zł.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena – składka 4 zł za 90 dni ochrony ubezpieczeniowej
 • Wysoka suma ubezpieczenia – wysokość świadczenia z tytułu śmierci w wyniku objętego ubezpieczeniem nieszczęśliwego wypadku to 50 000 zł
 • Proste zasady – brak umownych wyłączeń odpowiedzialności w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
 • Minimum formalności - przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Information: Ubezpieczenia na Poczcie - Bezpieczne prace rolnicze

Jakie zdarzenia objęte są ubezpieczeniem?

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć Ubezpieczonego w wyniku:

 • upadku Ubezpieczonego w pomieszczeniach znajdujących się w gospodarstwie z drabin i schodów, z ciągników i maszyn rolniczych, ze środków transportowych, podczas przemieszczania się po gospodarstwie rolnym,
 • upadku przedmiotów, zetknięcia się z narzędziami ręcznymi i innymi przedmiotami lub uderzenia i przygniecenia przez przedmioty transportowane mechanicznie lub ręcznie podczas: remontu i napraw maszyn rolniczych, przygotowywania opału, prac z maszynami rolniczymi, transportu płodów rolnych i środków produkcji, obsługi zwierząt i przygotowywania dla nich karmy oraz prac polowych z narzędziami ręcznymi,
 • uderzenia, przygniecenia, pogryzienia przez zwierzęta podczas obsługi zwierząt (zadawanie karmy, udój, czyszczenie pomieszczeń inwentarskich w obecności zwierząt, przepędzanie lub załadunek zwierząt na środki transportu),
 • przejechania, uderzenia, pochwycenia przez środek transportu w ruchu z udziałem ciągników rolniczych, samochodów, przyczep transportowych oraz wozów konnych,
 • pochwycenia i uderzenia przez części ruchome maszyn i urządzeń takich jak: pilarki tarczowe i inne maszyny stolarskie, elektronarzędzia, maszyny rolnicze do produkcji polowej, maszyny do produkcji zwierzęcej, wały przegubowo-teleskopowe,
 • pożaru, wybuchu, działania sił przyrody podczas: remontu maszyn rolniczych, wykonywania prac rolniczych z maszynami, przemieszczania się Ubezpieczonego po gospodarstwie rolnym w czasie burzy, powodzi, uderzenia pioruna, a także podczas wypalania traw i ściernisk, pożarów zabudowań i upraw.

Box: Ubezpieczenia na Poczcie - UBEZPIECZENIE PRZESYŁEK

UBEZPIECZENIE PRZESYŁEK

Jak działa ubezpieczenie?

Klienci Poczty Polskiej nadający przesyłki w placówkach mogą je w łatwy sposób dodatkowo ubezpieczyć - wystarczy zaznaczyć pole „Ubezpieczenie” na nalepce adresowej krajowej Paczki Pocztowej, Paczki+, Pocztex, EMS lub na kartonie Paczki MINI. W przypadku szkody polegającej na utracie, uszkodzeniu lub ubytku w przesyłce, które powstały wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania usługi pocztowej, wypłacane jest odszkodowanie w wysokości do 50 000 zł, w zależności od rodzaju przesyłki.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Atrakcyjna cena – składka już od 1 zł
 • Wysoka suma ubezpieczenia – do 50 000 zł
 • Szeroki zakres ochrony – ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno zaginięcie przesyłki, jak również jej uszkodzenie lub ubytek
 • Minimum formalności – przystąpienie do ubezpieczenia zajmuje kilka sekund

Information: Ubezpieczenia na Poczcie - Ubezpieczenia przesyłek

Wysokość składki

Wysokość składki z tytułu ubezpieczenia oraz wysokość sumy ubezpieczenia zależne są od rodzaju przesyłki.

Rodzaj przesyłki / wariant ubezpieczenia Suma ubezpieczenia Składka
(od jednej przesyłki)
Paczka+
Pocztex
Krajowa Paczka Pocztowa
50 000 zł 1 zł
EMS / U1 500 zł 3,50 zł
EMS / U2 1 000 zł 4,50 zł
EMS / U3 20 000 zł 8,50 zł