dokumenty

O nas

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_DG1VVkG30aQM__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_DG1VVkG30aQM__column-1", "")

Zarząd

Zarząd

Zarząd AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  • Daniel Zahorenko – Wiceprezes Zarządu
  • dr hab. Krzysztof Łyskawa – Członek Zarządu
  • Marek Szczepanik – Członek Zarządu

Daniel Zahorenko

Wiceprezes Zarządu

Odpowiedzialny za produkty, sprzedaż, wsparcie sprzedaży, marketing i PR. Daniel Zahorenko ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Szczecińskim oraz Executive Master of Business Administration. Od 2001 jest związany z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gdzie przez wiele lat pełnił kluczowe role m.in. Kierownika Wydziału Ubezpieczeń, Kierownika Placówki Terenowej, Dyrektora Oddziału Regionalnego, Dyrektora Centrum Rehabilitacji Rolników, Radcy Prezesa KRUS oraz Zastępcy Prezesa. W 2016 roku pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Finansów w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a następnie z ramienia Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników skutecznie współrealizował projekt nowoczesnych ubezpieczeń rolniczych doprowadzając do objęcia w Pocztowym TUW 49,5% udziałów przez FSUSR. Od 2017 roku związany z Ubezpieczeniami Pocztowymi jako Dyrektor Zarządzający odpowiedzialny za produkty, sprzedaż i wsparcie sprzedaży. Od marca 2021 roku Wiceprezes Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od lutego 2022 roku po nabyciu przez Fundusz Składkowy 100% udziałów w Towarzystwie – Wiceprezes AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Daniel Zahorenko jest żonaty, ma dwóch synów.

dr hab. Krzysztof Łyskawa

Członek Zarządu

Marek Szczepanik

Członek Zarządu

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza

AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

  • Mariusz Stasiak – Apelski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Przemysław Saltarski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
  • Artur Jerzy Ławniczak - Członek Rady Nadzorczej
  • Małgorzata Smolarska - Członek Rady Nadzorczej
  • Ewa Szydłowska - Członek Rady Nadzorczej

O nas - Dane o towarzystwach

Dane towarzystwa

Skład Zarządu
Daniel Zahorenko - Wiceprezes Zarządu, dr hab. Krzysztof Łyskawa – Członek Zarządu, Marek Szczepanik – Członek Zarządu.
Siedziba i adres Towarzystwa
CENTRALA ul. Rodziny Hiszpańskich 8 (budynek B), 02-685 Warszawa
Nr KRS
0000145607
Kapitał zakładowy
94.500.000 zł - wpłacony w całości
Towarzystwo jest zarejestrowane w
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Telefon
+48 22 203 27 01, +48 22 203 27 02
Biuro Obsługi Klienta
801 00 22 88, 48 370 48 48
REGON
015318360
E-mail
poczta@agroubezpieczenia.pl
NIP
113-24-01-245
Fax
+48 22 211 04 49
AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 lipca 2014 r., z uwzględnieniem zasady proporcjonalności wynikającej ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Z tego względu informujemy, że Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych nie dotyczą postanowienia rozdziału 9 ww. Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych, ponieważ Towarzystwo nie posiada w swojej ofercie produktów nabytych na ryzyko klienta.
Zgodnie ze Statutem AGRO TUW, członkostwo zwyczajne uzyskuje się przez złożenie Towarzystwu pisemnego oświadczenia woli o przystąpieniu do Towarzystwa w charakterze członka zwyczajnego i zawarcie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia przez samego ubiegającego się o członkostwo lub na jego rachunek przez innego ubezpieczającego.
Inspektorem Ochrony Danych w AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych jest Patrycja Baranowska. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się mailowo: IODO@agroubezpieczenia.pl, lub telefonicznie: 22 211 04 16.

O nas - Centrum informacyjne

Centrum informacyjne

AGRO TUW wprowadza nowości w ofercie ubezpieczeń dla posiadaczy gospodarstw rolnych

• AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z nowościami w ofercie dla posiadaczy gospodarstw rolnych. • Oferta dostępna jest od 1 października br. • Polisę można kupić w ponad 60 multiagencjach i placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Więcej

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. • Dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej. • Oferta dostępna jest w ponad 60 multiagencjach i placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Więcej

Rozpoczęcie wiosennego sezonu sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych

Z początkiem marca ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne w całej Polsce. • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. • Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. • Dotowana ochrona upraw jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej oraz w wielu multiagencjach ubezpieczeniowych w całym kraju.

Więcej

O nas - Dla mediów

Dla mediów

Michał Fit

AGRO Ubezpieczenia

ul. Rodziny Hiszpańskich 8

02-685 Warszawa

rzecznik@agroubezpieczenia.pl

Kontakt przeznaczony jest wyłącznie dla przedstawicieli mediów. Pytania Klientów nt. umów ubezpieczenia prosimy kierować zgodnie z informacjami zamieszczonymi w zakładce KONTAKT lub STREFA KLIENTA.

Direct Webforms

Wszelkie informacje o zgłoszeniu szkody/roszczenia znajdują się pod linkiem tutaj.

Prosimy o kontakt na q@p.pl lub +48 370 48 48.