dokumenty

Artykuły

Wszystkie artykuły

Centrum informacyjne

AGRO TUW wprowadza nowości w ofercie ubezpieczeń dla posiadaczy gospodarstw rolnych

• AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z nowościami w ofercie dla posiadaczy gospodarstw rolnych. • Oferta dostępna jest od 1 października br. • Polisę można kupić w ponad 60 multiagencjach i placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Więcej

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa.

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. • Dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej. • Oferta dostępna jest w ponad 60 multiagencjach i placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

Więcej

Rozpoczęcie wiosennego sezonu sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych

Z początkiem marca ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne w całej Polsce. • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. • Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. • Dotowana ochrona upraw jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej oraz w wielu multiagencjach ubezpieczeniowych w całym kraju.

Więcej

Ubezpieczenie mienia od przepięć za 1 zł dla posiadaczy ubezpieczenia „Bezpieczny Rolnik Gospodarstwo"

Na trwający sezon ubezpieczeń rolnych AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych przygotowało promocję w postaci ubezpieczenia mienia od przepięć za 1 zł. w pakiecie Bezpieczny Rolnik Gospodarstwo. Promocja dedykowana jest wszystkim obecnym i przyszłym klientom AGRO TUW, którzy oprócz ubezpieczeń obowiązkowych wykupią dobrowolne ubezpieczenie ruchomości domowych i stałych elementów wyposażenia domów jednorodzinnych.

Więcej

Ubezpieczenie od ognia w promocyjnej cenie 1 zł za każdy hektar

AGRO Ubezpieczenia (AGRO TUW) wprowadziły na bieżący jesienny sezon ubezpieczeń upraw rolnych specjalną promocję. Wszyscy rolnicy, którzy zdecydują się ubezpieczyć zboża i rzepak w AGRO Ubezpieczeniach mogą wykupić dodatkową ochronę od ryzyka ognia tylko za 1 zł od każdego ubezpieczonego hektara.

Więcej

Jesienny sezon uprawowy AGRO TUW

 • 1 września br. AGRO TUW rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży obowiązkowych i dobrowolnych ubezpieczeń upraw rolnych dotowanych z budżetu państwa.
 • Polisy uprawowe będzie można kupić w placówkach pocztowych oraz wielu multiagencjach ubezpieczeniowych.
 • W tym sezonie AGRO Ubezpieczenia uruchomią także wyłączną sieć sprzedaży ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń upraw rolnych za pośrednictwem agenta Green Lab.
 • Do końca września część składki płaconej przez rolnika będzie można sfinansować z dopłat bezpośrednich poprzez cesję.
 • Nowością w jesiennej ofercie AGRO TUW jest możliwość ubezpieczenia owoców drzew i krzewów od przymrozków wiosennych.

Więcej

AGRO TUW — nowa jakość na rynku ubezpieczeń rolnych

 • 21.02 zarejestrowano AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Nowy podmiot będzie centralną częścią reformy rządowego systemu ubezpieczeń rolnych.
 • 01.03 AGRO TUW rozpoczyna wiosenny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń uprawowych. Nowością będzie możliwość uwzględniania w umowie wszystkich ryzyk pogodowych z ryzykiem suszy włącznie oraz transportu plonów rolnych.

Więcej

Jesienne ubezpieczenia upraw

 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń rolnych

20 września br. polski ubezpieczyciel rozpocznie sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami z budżetu państwa. Rolnicy w ramach oferty jesiennej „Bezpieczne Uprawy” mogą ubezpieczyć: zboża ozime tj. pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto oraz rzepak i rzepik, wykę ozimą, mieszanki zbożowe oraz za zgodą Towarzystwa nasadzenia drzew i krzewów owocowych, mieszanki zbożowo-strączkowe, groch ozimy. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: Pakiet Zima Podstawowy (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne), Pakiet Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun), Pakiet Klimat Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, powódź, susza). Dodatkowo, istnieje możliwość uzupełnienia ww. wariantów o ubezpieczenie dobrowolne upraw od pożaru (dotyczy tylko upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku oraz roślin strączkowych). Warto pamiętać, że Ci rolnicy którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od przynajmniej jednego z ww. ryzyk. - Naszą przewagą i silną stroną jest szeroka dostępność ubezpieczeń na terenie całego kraju. Dotowane ubezpieczenia upraw oferujemy m.in. w ok 2000 placówek pocztowych, również w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy upowszechnianie ubezpieczeń rolnych tak by jak największa liczba rolników mogła skorzystać z dotacji ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć sieć sprzedaży o nowy kanał dystrybucji. Nawiązaliśmy współpracę z multiagencjami m.in. DCU, Tanio i Wygodnie, Grupa Superpolisa, Polisa Expert, Ubezpieczenia od A do Z, Polska Grupa Ubezpieczeniowa, Asecuro 24. Odpowiadamy również na zapytania brokerów, którzy działają na rzecz dużych przedsiębiorców rolnych. W najbliższym czasie chcemy kontynuować dynamiczny rozwój zwiększając nasz udział w rynku ubezpieczeń rolnych. – Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Klienci posiadający kilka ubezpieczeń z oferty dedykowanej dla rolników w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych mogą liczyć na zniżki na ubezpieczenia rolne, tj: OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco.

Więcej

Zaproszenie do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie dla Młodzieży pod hasłem „Moja Wizja Zero – Strategia Prewencji w Rolnictwie” 2 września - 3 października 2019 r.

Zapraszamy młodzież szkolną i uniwersytecką, szczególnie ze szkół rolniczych, do udziału w Konkursie, dotyczącym wdrażanej przez Kasę międzynarodowej kampanii Strategia Wizji Zero w sektorze rolniczym w Polsce. Konkurs, który objął Patronatem Honorowym Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, będzie trwał od 2 września do 3 października 2019 r. Jeśli masz mniej niż 24 lata, jesteś uczniem lub studentem, lubisz kreatywne wyzwania, a praca w gospodarstwie rolnym nie jest Ci obca, to zapraszamy Cię do udziału w konkursie Moja Wizja Zero - Strategia Prewencji w Rolnictwie! Zadanie konkursowe będzie polegało na wykonaniu krótkiego (2-minutowego) filmu, który będzie nawiązywał do 7 Złotych Zasad Wizji Zero – międzynarodowej kampanii społecznej, która ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadku przy pracy w sektorze rolniczym: 1.Przejmij inicjatywę – zaangażuj się 2.Zidentyfikuj zagrożenia – kontroluj ryzyko 3.Zdefiniuj cele – stwórz program 4.Zapewnij zdrowy i bezpieczny system pracy – bądź dobrze zorganizowany 5.Zadbaj o bezpieczne otoczenie w gospodarstwie: maszyny, narzędzia i stanowisko pracy 6.Poszerzaj wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa w gospodarstwie 7.Daj dobry przykład i motywuj innych Szczegółowy regulamin konkursu zostanie wkrótce ogłoszony na stronie Kasy www.krus.gov.pl

Więcej

Ubezpieczenia Pocztowe rozpoczynają sprzedaż dotowanych ubezpieczeń rolnych

1 kwietnia br. Ubezpieczenia Pocztowe rozpoczęły sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami z budżetu państwa. Od dzisiaj rolnicy którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych będą mogli spełnić ustawowy obowiązek ubezpieczenia upraw wybierając ofertę ubezpieczyciela z kapitałem Skarbu Państwa. W sezonie wiosennym ochroną można objąć: zboża, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, tytoń, chmiel, wybrane gatunki warzyw oraz owoców. Rolnicy mogą ubezpieczyć swoje uprawy od ryzyka gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, huraganu i pioruna.

Więcej

„AGRO Ubezpieczenia” zwycięzcą w konkursie na firmę przyjazną dla rolnika

„AGRO Ubezpieczenia” zwyciężyły w konkursie na firmę przyjazną dla rolnika - Izydory 2018 organizowanym przez Polskie Wydawnictwo Rolnicze. W kategorii ekonomia, ubezpieczenia, doradztwo - marka należąca do Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zdobyła najwięcej głosów. - To wielki sukces, za który dziękujemy wszystkim, którzy oddali głos na „AGRO Ubezpieczenia”, ale jednocześnie ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie wobec naszych klientów do zachowania najwyższej jakości usług oraz profesjonalnej i rzetelnej obsługi. Naszą ambicją jest pozostanie firmą przyjazną dla rolnika już na zawsze. Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wyróżnia się przede wszystkich trzema wartościami: jako ubezpieczyciel należący w 100% do polskiego kapitału (Poczta Polska S.A. i Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników) jest godne zaufania, korzystając z rozległej i największej sieci placówek na terenie kraju jest blisko ludzi, dzięki tworzeniu pakietowych rozwiązań i mikroubezpieczeń oferta Pocztowego TUW jest prosta i zrozumiała. W zeszłym roku, po zaangażowaniu kapitałowym FSUSR, wydzielona została marka dedykowana wyłącznie rolnikom tj. „AGRO Ubezpieczenia”. Przez ostatnie półtora roku stale budowaliśmy zaufanie rolników do nowego ubezpieczyciela oferującego dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich i udowodniliśmy, że na niełatwym rynku ubezpieczeń rolnych jest miejsce dla nowego gracza. Takie sukcesy napędzają nas do dalszego działania w związku z czym jesteśmy przekonani, że „AGRO Ubezpieczenia” staną się dla wielu rolników marką pierwszego wyboru przy ubezpieczeniach upraw, zwierząt gospodarskich, ale również budynków rolnych czy OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. – mówi Daniel Zahorenko - Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży.

Więcej

TUW Pocztowe patronem konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”

 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych wspiera bezpieczeństwo polskiej wsi
 • Uczniowie wiejskich szkół podstawowych zostali nagrodzeni za prace w konkursie „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”.

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych było jednym z patronów tegorocznego konkursu „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy”, którego organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. W Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom. W ubiegłym roku TUW Pocztowe stało się członkiem wielkiej „rolniczej rodziny” przez zaangażowanie kapitałowe Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Wyodrębnienie marki „AGRO Ubezpieczenia” spowodowało, że TUW Pocztowe jest rozpoznawalne w środowisku wiejskim. W ofercie Towarzystwa znajdują się ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich dotowane z budżetu państwa, dzięki czemu PTUW zapewnia kompleksową ochronę polskim rolnikom. Chcemy mocno wspierać wieś i wszelkie działania mające na celu propagowanie bezpieczeństwa na wsi. Docieranie do świadomości społeczeństwa, w tym przypadku dzieci poprzez zabawę, udział w konkursach jest znakomitą formą edukacji. Każda z kilkudziesięciu tysięcy wykonanych przez dzieci prac plastycznych dzisiaj, to potencjalnie w przyszłości mniejsza ilość zdarzeń wypadkowych. W takie działania prewencyjnie zawsze warto inwestować. To także uzupełnienie naszej współpracy z KRUS – od października 2017 roku realizujemy ubezpieczenie NNW dzieci rolników – której celem jest nauka najmłodszych skutkująca zabezpieczeniem przed nieprzewidzianymi zdarzeniami. Zgodnie z tą ideą konkurs „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” wpisuje się w kierunek w jakim podążają „AGRO Ubezpieczenia” – Daniel Zahorenko, Dyrektor Zarządzający, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej

Wiosenne ubezpieczenia upraw rolnych dostępne na Poczcie

 • Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zainaugurowało wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych pod dobrze znaną marką „AGRO Ubezpieczenia”.
 • Obecność oferty w placówkach pocztowych na terenie całym kraju gwarantuje rolnikom łatwy i szybki dostęp do polis.
 • W tym roku dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej.

W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł., a upowszechnienie dostępności polis, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma w założeniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Dostępne na Poczcie „AGRO Ubezpieczenia” oferowane są przez w 100% polską firmę z kapitałem Skarbu Państwa w postaci Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) i Poczty Polskiej. Co i od czego można ubezpieczyć z dopłatą W tym roku dopłata może sięgać 65% kosztu polisy, a ochroną z dofinansowaniem są objęte tradycyjne rośliny rolnicze: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, ziemniaki, tytoń i chmiel a także warzywa gruntowe, drzewa i krzewy owocowe, truskawki. Ochrona „AGRO Ubezpieczenia” w zakresie upraw jest dostępna w czterech pakietach, dostosowanych do różnych potrzeb rolników: Grad; Grad i Przymrozki; Wiosna i Klimat Wiosna. Ten ostatni zapewnia najszerszą ochronę i obejmuje szkody powstałe w wyniku gradobicia, przymrozków, a także innych dobrowolnych ryzyk pogodowych, takich jak deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, a także susza i powódź. Tak przygotowane pakiety ubezpieczeń pozwolą solidnie chronić produkcję mocno uzależnioną od warunków atmosferycznych. Ochrona może zabezpieczać nie tylko małe gospodarstwa rolne, ale również dużych producentów rolnych. Oprócz oferty dotowanych ubezpieczeń upraw „AGRO Ubezpieczenia” oferują m.in. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika, obowiązkowe ubezpieczenie budynków gospodarczych oraz mienia wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego, Agro Casco, NNW czy ubezpieczeń komunikacyjnych. Dostępne jest także dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, które stanowi zabezpieczenie przed stratami w produkcji zwierzęcej. Rolnicy mogą skorzystać także z poszerzenia zakresu ochrony o niedotowane ubezpieczenie upraw od pożaru. - Zaledwie 10-12% polskich rolników ubezpiecza swoje uprawy, a to znacznie mniejszy odsetek niż w krajach Europy Zachodniej. Jestem pewien, że powszechny dostęp do polis w placówkach Poczty Polskiej, obecnej na terenie całego kraju, ułatwi rolnikom decyzję o zakupie ochrony jeszcze tej wiosny. Kilka ostatnich lat pokazało, że o tej porze roku mogą wystąpić ogromne zniszczenia i wielomilionowe straty. Odbudowanie produkcji rolnej bez wsparcia ubezpieczyciela jest bardzo trudne, w przypadku wielu rolników wręcz niemożliwe. Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji – mówi Daniel Zahorenko – Dyrektor Zarządzający ds. Produktów i Sprzedaży, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Więcej

Zmiany struktury właścicielskiej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz zmiany w składzie Zarządu

 • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników współwłaścicielem Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych
 • Artur Duda wiceprezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników został członkiem kapitałowym Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych obejmując 49,54% udziałów Towarzystwa. Większość udziałów (50,46%) należy do Poczty Polskiej S.A. Tym samym TUW Pocztowe powiększył kapitał zakładowy z 27,5 mln zł na 54,5 mln zł pozostając w 100% polską firmą Skarbu Państwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zachodzące zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji Towarzystwa na rynku ubezpieczeń rolnych. Następstwem przekształcania struktury właścicielskiej Ubezpieczyciela są zmiany w składzie Zarządu. Z dniem 31 lipca br. pan Gabriel Głusek przestał pełnić funkcję członka zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 1 sierpnia br. pan Artur Duda został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Pan Artur Duda zdobył doświadczenie zawodowe w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., gdzie m.in. od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. pełnił funkcję sekretarza Komitetu Inwestycji Kapitałowych. Od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oraz pełnił funkcję członka rady nadzorczej BPS Leasing S.A. Od lipca do grudnia 2014 r. był także prezesem zarządu BS Leasing S.A. Pan Artur Duda ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne w zakresie informatyki gospodarczej.

Więcej

Startują powszechne ubezpieczenia dla rolników – dzięki Poczcie Polskiej i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Dzięki współpracy Poczty Polskiej, Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (PTUW) i Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR), polscy rolnicy mają dostęp do nowej oferty ubezpieczeń przygotowanej specjalnie dla nich. Mogą ją nabyć w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych, co gwarantuje łatwy i szybki dostęp do szerokiej oferty ochrony. Ubezpieczenia, które będą sprzedawane pod marką AGRO Ubezpieczenia, zostały stworzone w oparciu o „Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Państwowe dopłaty sięgające 65% składki, zaufanie jakimi cieszą się w społeczeństwie Poczta Polska i FSUSR oraz powszechna dostępność placówek pocztowych, to główne atuty oferty PTUW, które mogą przekonać rolników do wykupienia ubezpieczenia. AGRO Ubezpieczenia zapewniają kompleksową ochronę życia, zdrowia i mienia rolników oraz ich rodzin. Dostępne są m.in. dotowane ubezpieczenia upraw i zwierząt, obowiązkowe ubezpieczenia budynków w gospodarstwie rolnym i oc rolnika czy Agrocasco dla maszyn rolniczych. - Misją Poczty Polskiej jest służba Polsce i Polakom. Ubezpieczenia dla rolników to kolejna usługa operatora, która odpowiada na codzienne potrzeby obywateli. Poczta Polska jest obecna w każdej polskiej gminie, także w miejscowościach, w których swoich oddziałów nie mają żadne instytucje finansowe. Współpraca Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i FSUSR wpisuje się w strategię rządu mającą na celu wyrównanie szans mieszkańców mniejszych i większych ośrodków – podkreślił na konferencji prasowej w placówce poczty w Starych Babicach Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Polscy rolnicy najczęściej ubezpieczają budynki w gospodarstwie rolnym (90%) oraz wykupują polisy odpowiedzialności cywilnej (88%). 40% rolników decyduje się na zapewnienie sobie ochrony przed finansowymi skutkami uszkodzenia lub zniszczenia ruchomości rolniczych. Jedynie 10-12% rolników ubezpiecza swoje uprawy, a tylko 5-8% żywy inwentarz. Ubezpieczenia rolnicze są już dostępne w ponad 1,5 tys. placówek pocztowych na terenie całego kraju. Liczba ta sukcesywnie będzie rosnąć. Poczta dysponuje największą w kraju siecią infrastruktury i świadczy usługi we wszystkich, nawet najmniejszych i najbardziej odległych miejscowościach kraju. Polisy rolnicze są uzupełnieniem jej kompleksowej oferty usług finansowych, przeciwdziałając tym samym wykluczeniu społecznemu terenów peryferyjnych. - Ubezpieczenia dla rolników będą dostępne w różnych kanałach dystrybucji, jako produkty proste i o atrakcyjnej cenie. Misją Poczty Polskiej jest pośredniczenie między państwem a obywatelami i dostarczanie ważnych społecznie usług. Nasza działalność cieszy się bardzo wysokim zaufaniem klientów, to dla nas ważne, że możemy służyć Polakom także tam, gdzie swoich placówek nie mają największe instytucje finansowe – dodaje Prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski. Oferowany rolnikom zakres ubezpieczenia upraw obejmuje zarówno ryzyka obowiązkowe od powodzi, gradu, suszy, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych a także ryzyka dobrowolne od deszczu nawalnego, huraganu, obsunięcia się ziemi, lawiny, uderzenia pioruna. - Ubezpieczenie zmniejsza ryzyko prowadzenia produkcji rolnej, zabezpiecza przed spadkiem dochodów, zapewnia też środki na wznowienie lub kontynuację produkcji. Dlatego naszym podstawowym celem jest upowszechnienie ubezpieczeń rolnych, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności polskich gospodarstw. Współpraca z Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych znacznie zwiększy dostępność ubezpieczeń rolniczych, dlatego w lipcu br. zdecydowaliśmy się na objęcie 49,5% udziałów w PTUW– powiedział Adam Sekściński – Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników oraz Prezes KRUS. Pozostała część udziałów należy do Poczty Polskiej. Skarb Państwa, do którego AGRO Ubezpieczenia należą w 100% gwarantuje tym samym wiarygodność i stabilność oferty. - Nasza oferta ubezpieczeniowa jest prosta w swojej konstrukcji, przygotowaliśmy kilka pakietów ryzyk związanych z porami roku. Budowa rentownego portfela ubezpieczeń rolniczych opartego na polisach obowiązkowych, dotowanych ubezpieczeniach produkcji rolnej oraz polisach dobrowolnych, pozwoli zdywersyfikować ryzyko i zabezpieczy rolników przed zdarzeniami o charakterze katastroficznym – tłumaczy Zbigniew Pusz, Prezes PTUW. Przedmiotem AGRO Ubezpieczeń w zakresie upraw są plony zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, ziemniaków, buraków cukrowych, warzyw gruntowych, owoców, roślin strączkowych oraz nasadzenia drzew, krzewów owocowych i truskawek, a także zwierzęta gospodarskie. Plany są bardzo ambitne, ale i precyzyjnie określone – upowszechnienie dostępności polis dla rolników, dzięki ich dystrybucji przez Pocztę Polską, ma doprowadzić do ubezpieczenia 70-80% powierzchni upraw. W ciągu najbliższych 3 lat, dopłaty rządowe do ochrony upraw i hodowli mogą wynieść nawet 1,8 mld zł. Wzrost kwoty przeznaczonej na ubezpieczenie upraw i zwierząt w formie dopłat z budżetu państwa w porównaniu z rokiem 2016 jest zatem wyraźny.

Więcej

Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa wręczył nagrodę dla Najbardziej przyjaznego ubezpieczyciela...

12 kwietnia br. w Warszawie odbyła się, po raz szósty, Wielka Gala Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń. Podczas tego prestiżowego wydarzenia wręczono nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych. W kategorii Najbardziej przyjazny ubezpieczyciel zwyciężyło Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych za dostarczanie prostych i tanich ubezpieczeń dostępnych w placówkach Poczty Polskiej na terenie całej Polski. Nagrodę w tej kategorii wręczył Pan Kazimierz Smoliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialny m.in. za sprawy Poczty. Jest to pierwsze tak znaczące wyróżnienie w historii pocztowego ubezpieczyciela, które utwierdza w przekonaniu, że obrana droga rozwoju jest trafna a kontynuacja działań będzie gwarancją sukcesu. TUW Pocztowe postawiło na to by być godnym zaufania ubezpieczycielem, być blisko ludzi, reagować na ich potrzeby i tworzyć zrozumiałe produkty, takie działanie zostało dostrzeżone przez rynek.

Więcej