dokumenty

Zmiany struktury właścicielskiej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz zmiany w składzie Zarządu

Zmiany struktury właścicielskiej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz zmiany w składzie Zarządu

Data dodania artykułu: 2017-08-01

Zmiany struktury właścicielskiej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz zmiany w składzie Zarządu

  • Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników współwłaścicielem Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych

  • Artur Duda wiceprezesem zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych


 

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników został członkiem kapitałowym Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych obejmując 49,54% udziałów Towarzystwa. Większość udziałów (50,46%) należy do Poczty Polskiej S.A. Tym samym TUW Pocztowe powiększył kapitał zakładowy z 27,5 mln zł na 54,5 mln zł pozostając w 100% polską firmą Skarbu Państwa. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zachodzące zmiany mają na celu wzmocnienie pozycji Towarzystwa na rynku ubezpieczeń rolnych.

Następstwem przekształcania struktury właścicielskiej Ubezpieczyciela są zmiany w składzie Zarządu. Z dniem 31 lipca br. pan Gabriel Głusek przestał pełnić funkcję członka zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych. Od 1 sierpnia br. pan Artur Duda został powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Pan Artur Duda zdobył doświadczenie zawodowe w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., gdzie m.in. od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. pełnił funkcję sekretarza Komitetu Inwestycji Kapitałowych. Od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 r. był wiceprzewodniczącym rady nadzorczej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. oraz pełnił funkcję członka rady nadzorczej BPS Leasing S.A. Od lipca do grudnia 2014 r. był także prezesem zarządu BS Leasing S.A.

Pan Artur Duda ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku metody ilościowe w ekonomii i systemy informatyczne w zakresie informatyki gospodarczej.