dokumenty

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa

Data dodania artykułu: 2023-09-04

Centrum Informacyjne

4 września AGRO TUW rozpoczyna jesienną sprzedaż ubezpieczenia upraw z dopłatą z budżetu państwa
  • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych.
  • Dopłata ze środków budżetu państwa może wynieść do 65% wysokości składki ubezpieczeniowej.
  • Oferta dostępna jest w ponad 60 multiagencjach i placówkach Poczty Polskiej na terenie całego kraju.

W sezonie jesiennym w AGRO Ubezpieczeniach - Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych ubezpieczenie upraw rolnych z dopłatą do 65% z budżetu państwa dostępne jest w czterech wariantach:

  1. Pakiet Zima Podstawowy chroniący uprawy od gradu, przymrozków wiosennych oraz ujemnych skutków przezimowania,
  2. Pakiet Zima zapewniający ochronę od gradu, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania oraz deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, huraganu, pioruna,
  3. Pakiet Klimat Zima, który zawiera wszystkie ww. ryzyka uzupełnione o suszę,
  4. Pakiet Przymrozki obejmujący ochronę od ryzyka przymrozków wiosennych, dedykowany dla owoców drzew i krzewów owocowych.

Każdy z pakietów można uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie od pożaru i transport plonów rolnych, a do pakietów Zima i Klimat Zima można dodatkowo dokupić dobrowolne ubezpieczenie od wszystkich ryzyk pogodowych (all risk), czyli ochronę od wszystkich nagłych i niespodziewanych czynników pogodowych, działających bezpośrednio na rośliny i powodujących utratę ubezpieczonego plonu, które nie zostały zdefiniowane w ustawie z dnia 7 lipca 2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, np. silny wiatr, silny deszcz, stres termiczny. 

Przedmiotem ubezpieczenia w sezonie jesiennym mogą być: zboża ozime, rzepak i rzepik, wyka ozima, mieszanki, groch ozimy, warzywa ozime, drzewa i krzewy owocowe, nasadzenia truskawek oraz owoce drzew i krzewów owocowych w zakresie przymrozków wiosennych. 

Nowością wprowadzoną w ofercie towarzystwa jest stała cena plonu dla całego okresu ubezpieczenia – cena jednostkowa plonu wskazywana jest w umowie ubezpieczenia i stanowi podstawę do obliczenia wysokości szkody. Dzięki tej zmianie ewentualny spadek cen rynkowych skupu nie będzie miał wpływu na wysokość wypłacanego odszkodowania.

– Obserwujemy, że z ryzyk oferowanych w sezonie jesiennym najczęstszymi zjawiskami powodującymi szkody są przymrozki wiosenne, grad oraz deszcz nawalny. Co roku wielką niewiadomą są skutki złego przezimowania, ostatnio występujące wprawdzie w niewielkiej skali, niemniej jednak to zjawisko jeżeli wystąpi charakteryzuje się wysokim procentem utraty plonu. Dlatego też rolnicy nie powinni pozbawiać się ochrony w tym zakresie. Skutkami niekorzystnych zjawisk pogodowych są duże szkody w uprawach.  Nieustająco zachęcam rolników, aby wybierali kompleksową ochronę, gdyż nie jesteśmy w stanie przewidzieć z jakimi ryzykami będziemy mieli do czynienia w nadchodzących miesiącach. W ubiegłym sezonie odnotowaliśmy duże zainteresowanie wprowadzonymi promocjami, dlatego na sezon jesienny podjęliśmy decyzję o przedłużeniu dla naszych klientów możliwości wykupienia dodatkowej ochrony dla ubezpieczonego zboża i rzepaku od ryzyka ognia tylko za 1 zł za każdy hektar. Jako Towarzystwo cały czas się rozwijamy i dbamy o dynamiczny rozwój. W ostatnim roku intensywnie pracowaliśmy nad rozszerzeniem sieci sprzedaży ze szczególnym uwzględnieniem multiagencji. Aktualnie na terenie całego kraju współpracujemy tradycyjnie z Pocztą Polską, a także z ponad 60 multiagencjami. – Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Notka o firmie
AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych  (AGRO TUW) to w 100% polska firma ubezpieczeniowa. Właścicielem Towarzystwa jest Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR). Ubezpieczyciel posiada kompleksową ofertę skierowaną zarówno do klienta indywidualnego jak i biznesowego. W sprzedaży dostępne są ubezpieczenia: komunikacyjne, domów i mieszkań, rolne, turystyczne oraz dla firm.