dokumenty

Jesienne ubezpieczenia upraw z dopłatą

Start jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw z dopłatą

Data dodania artykułu: 2021-09-20

Centrum informacyjne

Start jesiennego sezonu ubezpieczenia upraw z dopłatą

Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczyna jesienny sezon sprzedaży dotowanych ubezpieczeń rolnych
20 września br. polski ubezpieczyciel rozpocznie sprzedaż ubezpieczeń upraw z dopłatami z budżetu państwa. Rolnicy w ramach oferty jesiennej „Bezpieczne Uprawy” mogą ubezpieczyć: zboża ozime tj. pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto oraz rzepak i rzepik, wykę ozimą, mieszanki zbożowe oraz za zgodą Towarzystwa nasadzenia drzew i krzewów owocowych, mieszanki zbożowo-strączkowe, groch ozimy. Ubezpieczenie dostępne jest w trzech wariantach: Pakiet Zima Podstawowy (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne), Pakiet Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun), Pakiet Klimat Zima (grad, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, deszcz nawalny, lawina, obsunięcie się ziemi, huragan, piorun, powódź, susza). Dodatkowo, istnieje możliwość uzupełnienia ww. wariantów o ubezpieczenie dobrowolne upraw od pożaru (dotyczy tylko upraw: zbóż, rzepaku, rzepiku oraz roślin strączkowych). Warto pamiętać, że Ci rolnicy którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, mają obowiązek ubezpieczenia upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Obowiązek ubezpieczenia uważa się za spełniony, jeżeli ochroną ubezpieczeniową objęte jest co najmniej 50% powierzchni upraw od przynajmniej jednego z ww. ryzyk.


- Naszą przewagą i silną stroną jest szeroka dostępność ubezpieczeń na terenie całego kraju. Dotowane ubezpieczenia upraw oferujemy m.in. w ok 2000 placówek pocztowych, również w mniejszych miejscowościach. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, planujemy upowszechnianie ubezpieczeń rolnych tak by jak największa liczba rolników mogła skorzystać z dotacji ze środków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Dlatego postanowiliśmy rozszerzyć sieć sprzedaży o nowy kanał dystrybucji. Nawiązaliśmy współpracę z multiagencjami m.in. DCU, Tanio i Wygodnie, Grupa Superpolisa, Polisa Expert, Ubezpieczenia od A do Z, Polska Grupa Ubezpieczeniowa, ASEKURO24. Odpowiadamy również na zapytania brokerów, którzy działają na rzecz dużych przedsiębiorców rolnych. W najbliższym czasie chcemy kontynuować dynamiczny rozwój zwiększając nasz udział w rynku ubezpieczeń rolnych. – Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.


Klienci posiadający kilka ubezpieczeń z oferty dedykowanej dla rolników w Pocztowym Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych mogą liczyć na zniżki na ubezpieczenia rolne, tj: OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia maszyn rolniczych Agrocasco.