dokumenty

Rozpoczęcie wiosennego sezonu sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych

Rozpoczęcie wiosennego sezonu sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych

Data dodania artykułu: 2023-03-03

Centrum Informacyjne

Z początkiem marca ubezpieczenia upraw z dopłatą dostępne w całej Polsce. • AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych rozpoczęło wiosenny sezon sprzedaży ubezpieczeń upraw rolnych. • Ubezpieczenia upraw są obowiązkowe, a dopłata z budżetu państwa może sięgać do 65% wartości umowy. • Dotowana ochrona upraw jest dostępna w ponad 2 tys. placówek Poczty Polskiej oraz w wielu multiagencjach ubezpieczeniowych w całym kraju.

Wszyscy rolnicy, którzy uzyskali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych już mogą spełnić ustawowy obowiązek ubezpieczenia upraw. Od początku marca oferta z możliwością pokrycia z budżetu państwa nawet 65% składki z tytułu ubezpieczenia upraw dostępna jest na terenie całego kraju. Z zawarciem polisy zabezpieczającej uprawy nie warto czekać do ostatniej chwili. Warto jednak, odpowiednio wcześnie zadbać o zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej upraw od skutków nieszczęśliwych zdarzeń losowych oraz o zabezpieczenie płynności finansowej gospodarstwa w przypadku zniszczenia upraw. 
W sezonie wiosennym ochroną można objąć: zboża, kukurydzę, ziemniaki, buraki cukrowe, rzepak, rzepik, rośliny strączkowe, tytoń, chmiel oraz wybrane gatunki warzyw i owoców. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2023 r. maksymalne sumy ubezpieczenia na 1 ha upraw rolnych wynoszą: 26 300 zł - dla zbóż, 17 400 zł - dla kukurydzy, 18 100 zł - dla rzepaku i rzepiku, 48 000 zł - dla chmielu, 39 700 zł - dla tytoniu, 235 300 zł - dla warzyw gruntowych, 130 900 zł - dla drzew i krzewów owocowych, 79 600 zł - dla truskawek, 39 100 zł - dla ziemniaków, 20 000 zł - dla buraków cukrowych, 16 500 zł - dla roślin strączkowych.
Rolnicy szukający oferty dopasowanej do swoich potrzeb mogą zdecydować się na wybór jednego z dostępnych pakietów. AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych oferuje pięć różnych opcji.

1.    Pakiet Grad chroniący uprawy od samego gradu.
2.    Pakiet Grad i Przymrozki obejmujący ryzyko gradu i przymrozków wiosennych.
3.    Pakiet Grad i inne ryzyka pogodowe zabezpieczający uprawy od gradu, deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, huraganu i pioruna.
4.    Pakiet Wiosna jest ubezpieczeniem upraw od gradu, przymrozków wiosennych, deszczu nawalnego, lawiny, obsunięcia się ziemi, huraganu, pioruna.
5.    Pakiet Klimat Wiosna to najszersza ochrona, która uzupełnia Pakiet Wiosna o ryzyko suszy. 

Dodatkowo, istnieje możliwość wykupienia dobrowolnego i niedotowanego ubezpieczenia upraw od ryzyka pożaru i transportu plonów. Co więcej,  Ci rolnicy, którzy chcą zadbać o swoje uprawy kompleksowo i zapewnić im pełną ochronę mogą wybrać w AGRO TUW opcję ubezpieczenia od wszystkich ryzyk pogodowych (all risk), czyli od wszystkich nagłych i niespodziewanych czynników pogodowych, działających bezpośrednio na rośliny i powodujących utratę ubezpieczonego plonu, np. ubezpieczenia od silnego wiatru, silnego deszczu lub stresu termicznego.

- Jako Towarzystwo specjalizujące się w ubezpieczeniach rolnych z największą dbałością tworzymy ofertę skierowaną do rolników. Dzięki zdobytemu doświadczeniu i szerokiej wiedzy nasze ubezpieczenia gwarantują realne bezpieczeństwo. Chcemy budować długotrwałe relacje z klientami polegające na zaufaniu. W mojej ocenie takie podejście jest po prostu uczciwe a największą satysfakcją jest moment, gdy klient decyduje się odnowić polisę w naszym Towarzystwie. To właśnie dla rolników, którzy ubezpieczą zboże i rzepak w AGRO Ubezpieczeniach przygotowaliśmy wyjątkową promocję polegającą na możliwości wykupienia dodatkowej ochrony od ryzyka ognia tylko za 1zł od każdego ubezpieczonego hektara. – Daniel Zahorenko – wiceprezes zarządu AGRO Ubezpieczenia – Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych.

Nie tylko uprawy
AGRO TUW oprócz upraw posiada w ofercie: dotowane ubezpieczenie zwierząt gospodarskich, OC rolników, obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, mienie w gospodarstwach rolnych oraz ubezpieczenie maszyn rolniczych AGRO-CASCO.