dokumenty

Ubezpieczenia majątkowe

Aplikacje zagnieżdżone

$processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_rqGZe8Wvu1ET__column-2", "navbar-call") $processor.processColumn("_com_liferay_nested_portlets_web_portlet_NestedPortletsPortlet_INSTANCE_rqGZe8Wvu1ET__column-1", "")

Slideshow

Box : Bezpieczny Dom

Bezpieczny Dom

Jak działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zapewnia, w zależności od wybranego zakresu, ochronę: 
•    nieruchomości, elementów stałych oraz ruchomości domowych od szkód powstałych w następstwie pożaru, wybuchu lub innych zdarzeń losowych, a także od kradzieży z włamaniem, rabunku  i dewastacji,
•    odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego w życiu prywatnym,
•    życia i zdrowia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Korzyści i zalety ubezpieczenia

 • Możliwość stworzenia indywidualnego wariantu ubezpieczenia
 • Bogaty pakiet assistance:
  • w cenie ubezpieczenia, gdy składka roczna jest wyższa niż 150 zł
  • jedynie 15 zł przy składce rocznej niższej lub równej 150 zł
 • Zniżki dla nieruchomości posiadającej dodatkowe zabezpieczenia antykradzieżowe
 • Szeroki wybór ubezpieczeń dodatkowych

Co możesz ubezpieczyć?

Co możesz ubezpieczyć?

Ubezpieczeniem możesz objąć:

 • dom jednorodzinny wraz z pomieszczeniami przynależnymi, budynkami gospodarczymi oraz znajdującym się na tej samej posesji budynkiem gospodarczym i elementami działki,
 • mieszkanie wraz z pomieszczeniami przynależnymi,
 • dom w budowie,
 • garaż wolnostojący,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy,
 • odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia,
 • nagrobki.